กิจกรรมมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ จัดโครงการเพื่อบำเพ็ญกุศลประโยชน์และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หลายโครงการ ทุกรอบปี ดังต่อไปนี้

ปีล่าสุด (2562)

ปี 2552